Retningslinjer for Rabatter

Rudersdal Kommune har på deres hjemmeside en række informationer, som for os grundejere er gode at kende og her ligger bl.a. også nedenstående pjecer.

Derudover har der i Sydskræntens Ejer- og Vejlav siden 1997 været anvendt de samme retningslinjer for hvorledes vi gerne må udforme vores rabatstykker inkl. indkørsler langs vores grunde. Tanken med retningslinierne er, at vi bibeholder og forstærker helheden og homogeniteten af vores samlede vejareal.

Læs nærmere her: 1997_Retningslinier for rabatter på Sydskrænten

Man bedes dog være opmærksom på at myndighederne ikke tillader placering af marksten eller lign. i rabatten, trods disse er vist og beskrevet i dokumentet.  Læs mere HER