Foreningsinformation

Vi har siden den 27. november 1946 haft en “grundejerforening” benævnt,  Sydskræntens Ejer- og vejlav.

Ejerlavets område omfatter samtlige ejendomme udstykket fra matr. nr. 6ba af
Øverød. Se også kortet nedenfor.

Vejlavets område omfatter de ejendomme, som er udstykket fra matr. nr. 6ba af
Øverød, OG som har facade til den private fællesvej, Sydskrænten – Dvs. de 24 huse, som har adresse på Sydskrænten.

CVR. nr. 41629959                   Bank og bankkonto: Danske Bank / 1551 –  1520446829

Formand er Ebbe Laursen fra Sydskrænten 14

E-mails til bestyrelsen og herunder formanden sendes til: bestyrelsen@sydskraenten.dk

Se hele bestyrelsen og kontaktdata under “Kontakt – Bestyrelsens sammensætning”